DIRECCIÓ DE PERSONAL

→Selecció de personal

→Mediació de conflictes

→Estudis de nivells retributius sectorials

→Avaluació de llocs de treball i estructures laborals

→Formació de personal a nivell tècnic, organitzacional          o executiu