CONDUCCIÓ DE PROJECTES

 

→ Direcció de Projectes d’Ampliació de sucursals

→ Direcció de Projectes d’Inversió en Producció o                   Administració