ⅇ-MARKETING / VENTES

Estudis de Mercat

Benchmarketing

Imatge i comunicació

→Posicionament empresarial a Internet

→Oportunitats per augmentar ventes

                                          →Revisió de canals de distribució i venta

                                          →Millora del pla Comercial nacional i internacional