ORGANITZACIÓ DIRECTIVA

→Pla de negoci

→Estudi de costos

→Reorganització interna

→Pla de traspàs generacional

→Quadres de comandament entremitjos

→Professionalització d’empreses familiars