CREIXEM JUNTS!

• PRIMERA VISITA GRATUITA • CONTACTEU SENSE COMPROMÍS • PREUS RAONABLES •

VENTES I e-MARKETING

Oportunitats per augmentar ventes • Estudis de Mercat • Benchmarketing • Posicionament empresarial a Internet • Imatge i comunicació • Revisió de canals de distribució i venta • Millora del pla Comercial nacional i internacional

ORGANITZACIÓ DIRECTIVA

Estudi de costos • Reorganització interna • Pla de traspàs generacional o de negoci • Professionalització d’empreses familiars • Pla de negoci • Quadres de comandament entremitjos

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Noves possibilitats en el procés de dades • Automatització i robotització de processos • Renovació sistemes informàtics • Recollida i anàlisis de dades en temps real

MILLORA DE PROCESSOS

Re-enginyeria de la producció • Optimització de Logística i Distribució en planta • Ajust dels costos de producció • Estudi capacitat productiva i colls d’ampolla

CONDUCCIÓ DE PROJECTES

Direcció de Projectes d’Ampliació de sucursals • Direcció de Projectes d’Inversió en Producció o Administració

DIRECCIÓ DE PERSONAL

Estudis de nivells retributius sectorials • Avaluació de llocs de treball i estructures laborals • Formació de personal a nivell tècnic, organitzacional o executiu • Selecció de personal • Mediació de conflictes